Δήλωση Προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση αφορά το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εγνατία Οδός Α.Ε https://egnatia.eu/ (domain egnatia.eu). Δεν ισχύει για άλλο περιεχόμενο ή ιστότοπους που δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε από τους υποτομείς του (subdomains).

Η Εγνατία Οδός Α.Ε δεσμεύεται και μεριμνά ώστε ο ιστότοπος της, καθώς και η οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές, να είναι προσβάσιμος από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν, προσφέροντας καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020) «Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές» (άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102).

 Κατάσταση

Συγκεκριμένα, ο παρών ιστότοπος  συμμορφώνεται με το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με τα εργαλεία AChecker Web Accessibility Checker (https://achecker.achecks.ca/checker/index.php), καθώς και το Lighthouse (Εργαλείο ανοιχτού λογισμικού το οποίο μπορεί να προστεθεί ως πρόσθετο / add-on στα προγράμματα περιήγησης). Διενεργήθηκε επίσης και αυτοαξιολόγηση.

 Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 31-3-2023.

 Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου της Εγνατίας Οδός Α.Ε. ώστε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου του. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εγνατία Οδός Α.Ε για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα τυχόν μη προσβάσιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’, παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020).

Η επικοινωνία με την Εγνατία Οδός Α.Ε. μπορεί να γίνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τους εξής τρόπους:

Παρακαλείστε κατά τη συμπλήρωση της φόρμας να μην παράσχετε ευαίσθητες πληροφορίες λ.χ. πληροφορίες σχετικές με την υγεία σας ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

  • Ταχυδρομικά με επιστολή στη διεύθυνση : 6ο χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 570 01

Αρμόδιο Τμήμα για θέματα προσβασιμότητας: Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών Συστημάτων της Εγνατία Οδός Α.Ε., τηλ. 2310470377

Διαδικασία εκτέλεσης

Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών Συστημάτων απαντά στον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο και το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, υποβάλλοντας σχετική αναφορά (για περισσότερες πληροφορίες https://www.synigoros.gr).

Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://egnatia.eu/ εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο παρακάτω ενεργό εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται επάνω δεξιά της σελίδας.

Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, παρακαλούμε να περιμένετε ελάχιστο χρόνο για να φορτωθεί στο σύνολό του.

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. φροντίζει να βελτιώνει το επίπεδο προσβασιμότητας του διαδικτυακού και να αποκαθιστά τυχόν προβλήματα προσβασιμότητας με τακτικές σαρώσεις του ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία AChecker Web Accessibility Checker (https://achecker.achecks.ca/checker/index.php), καθώς και το Wave (https://wave.webaim.org/).

Ωστόσο, παρά την επιθυμία μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του https://egnatia.eu/ πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

 Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Συγκεκριμένα, εξαιρείται το περιεχόμενο

  • των ιστοτόπων τρίτων που είναι προσβάσιμο μέσω συνδέσμων το οποίο δεν αναπτύσσεται ούτε είναι υπό τον έλεγχό της Εγνατία Οδός Α.Ε, σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρ. 37 του ν. 4727/2020,
  • περιεχόμενο του ενδοδικτύου (intranet) που εμπίπτει στο άρθρο 37 παρ. 3 (ζ) του Ν. 4727/2020
  • δημοσιεύσεις (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, δημόσιες διαβουλεύσεις, προκηρύξεις) που είτε εμπίπτουν στο άρθρο 37 παρ. 3 (η) του Ν. 4727/2020, είτε στις προβλέψεις του άρθρου 40 του ίδιου Νόμου για δυσανάλογη επιβάρυνση.

 Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης και υποστηρικτική τεχνολογία

Ο ιστότοπος της Εγνατία Οδός Α.Ε. και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές έχουν σχεδιαστεί, λειτουργούν και επικαιροποιούνται κατά τρόπο ώστε να παρέχουν καλύτερη προσβασιμότητα στους χρήστες, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υποστηρικτικές τεχνολογίες:

  • την τελευταία έκδοση των προγραμμάτων περιήγησης Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox και Apple Safari,
  • HTML, HTML5, WAI-ARIA, CSS, JavaScript, Jquery.
Click to listen highlighted text!