Περιορισμός Ενεργειακής Κατανάλωσης

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  4. » 
  5. Περιορισμός Ενεργειακής Κατανάλωσης

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στοχεύοντας στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης εφαρμόζει μια σειρά δράσεων, όπως:

  • Τακτικό Πρόγραμμα Συντήρησης.
  • Χρονοπρογραμματισμό του φωτισμού.
  • Πρόγραμμα Διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε σήραγγες.
  • Περιορισμό της ηλεκτρικής κατανάλωσης, βάση της έγκαιρης διάγνωσης βλαβών, της βελτιστοποίησης της λειτουργίας του οδοφωτισμού και της ελαχιστοποίησης της πιθανής άσκοπης λειτουργίας.
  • Πρόγραμμα Διεξαγωγής Φωτοτεχνικών Μετρήσεων σε Σήραγγες.
Click to listen highlighted text!