Έργα αποκατάστασης ζημιών στα νησιά των Κυκλάδων

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΕΡΓΑ ΝΗΣΙΩΝ
  6. » 
  7. Έργα αποκατάστασης ζημιών στα νησιά των ...

Α΄ ΦΑΣΗ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ανέλαβε τη διαχείριση των έργων κατεπείγουσας αποκατάστασης ζημιών στις Κυκλάδες, από τις κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις, που εκδηλώθηκαν στο Αιγαίο τον Φεβρουάριο του 2003.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ενήργησε άμεσα για την αντιμετώπιση των διαχειριστικών αναγκών και δημιούργησε την Περιφερειακή Υπηρεσία Κυκλάδων, προκειμένου να αναλάβει τις αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Για να γίνει αντιληπτή η δυσκολία του εγχειρήματος τονίζεται ότι η αποκατάσταση των πολύ μεγάλων ζημιών, που υπέστησαν τα οδικά δίκτυα, όπως και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στα νησιά των Κυκλάδων -τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν ολικώς καταστραφεί- απαιτήθηκε η εκτέλεση έργων σε περισσότερα από 450 σημεία και μάλιστα σε εξαιρετικά συμπιεσμένους χρόνους. Οι παρεμβάσεις είχαν το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και έπρεπε να πραγματοποιηθούν εντός μόλις τεσσάρων μηνών προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνθήκες ομαλής λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών, αλλά και να μην χαθεί η τουριστική περίοδος και δεχθεί η τοπική τουριστική οικονομία τεράστιο πλήγμα.

Έτσι ανατέθηκαν αρχικά 16 εργολαβίες σε 19 νησιά (Πάρος, Αντίπαρος, Ίος, Τήνος, ‘Aνδρος, Σίφνος, Σέριφος, Νάξος, Κέα, Κύθνος, Σύρος, Μύκονος, Μήλος Κίμωλος, Φολέγανδρος, Σίκινος Σαντορίνη, Αμοργός και Ανάφη) και αργότερα άλλες 2, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. €.

Ο χρονικός προγραμματισμός ολοκλήρωσης των εργολαβιών, περιελάμβανε τμηματικές παραδόσεις και έγινε σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τέθηκαν σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση κάθε νησιού και τη Νομαρχία Κυκλάδων.

Οι ανωτέρω εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν σε όλα τα νησιά.

Β΄ ΦΑΣΗ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στη συνέχεια , δημοπράτησε τον Ιούλιο του 2005 νέα εργολαβία προϋπολογισμού μελέτης 33 εκατ. € (με Φ.Π.Α.) για να ολοκληρωθούν οι εργασίες πλήρους αποκατάστασης στις Κυκλάδες.
Η ως άνω εργολαβία με τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές έτους 2003 στις Κυκλάδες (Ν0000)» , αναδόχου «ΕΛΤΕΡ Α.Ε.» και ποσό σύμβασης 26.255.040 € βρίσκεται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη (πρόοδος περίπου 70%) , δεν έχει κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης και αναμένεται να περαιωθεί μέχρι τα τέλη του 2007.

Γ΄ ΦΑΣΗ

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2007, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (και ειδικότερα της Διαχειριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης) και της Ε.Ο.Α.Ε., η Ε.Ο.Α.Ε. έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Ενδιάμεσου Φορέα για την υλοποίηση των έργων υποδομής και υπηρεσιών μηχανικού γενικότερα στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες – Δωδεκάνησα) και Ιονίου (Επτάνησα) , που θα υλοποιηθούν μέσω Συνολικής Επιχορήγησης και τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων με την ιδιότητα του Τελικού Δικαιούχου υπό την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000. Ειδικότερα, η Συνολική Επιχορήγηση αφορά έργα, τα οποία θα περιλαμβάνουν :

  • Έργα κατασκευής, βελτίωσης και συμπλήρωσης βασικών τεχνικών υποδομών, όπως οδικά έργα, λιμενικά έργα, έργα ύδρευσης και αφαλατώσεις, βασικές κτιριακές υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, διοίκησης κ.λπ. και
  • Έργα περιβάλλοντος, όπως βιολογικοί καθαρισμοί και αποχετεύσεις και έργα διαχείρισης απορριμμάτων.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των μελετών και η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης έτσι ώστε σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης των έργων.

Click to listen highlighted text!