Διαχείριση Ηχορύπανσης

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  4. » 
  5. Διαχείριση Ηχορύπανσης

Στόχος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. είναι η ελαχιστοποίηση της όχλησης από το θόρυβο, λόγω της λειτουργίας της οδού.

Για το σκοπό αυτό εκπονείται πρόγραμμα παρακολούθησης του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.) σε κατοικημένες περιοχές, με κριτήρια προτεραιότητας την απόσταση του οικισμού από την οδό και τον υφιστάμενο κυκλοφοριακό φόρτο.

Στις περιοχές όπου, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιθορυβικής προστασίας, θα εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του συνόλου των μέτρων (ηχοπετάσματα, ειδικός ασφαλτοτάπητας, ειδικές φυτεύσεις, κλπ.) προκειμένου να επιλεγεί η βιωσιμότερη λύση.

Click to listen highlighted text!