1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  4. » 
  5. Διαχείριση Ποιότητας & Έλεγχοι

H ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., προκειμένου να εξασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, καθώς και στο σύνολο του έργου, εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν τα Κλιμάκια Επίβλεψης αποτελεί τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Οι Ανάδοχοι Κατασκευής στα επιμέρους εργοτάξια εφαρμόζουν ο καθένας το δικό του Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Με άλλα λόγια, η Εγνατία Οδός και οι Κάθετοι Αξονες κατασκευάζεται ακολουθώντας μια πυραμίδα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, τα οποία συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα μελέτης και κατασκευής.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. επιβλέπει και ελέγχει συστηματικά την ποιότητα του κατασκευαζόμενου έργου, με τη βοήθεια των Κλιμακίων Επίβλεψης των επιμέρους εργοταξίων.

Η παρακολούθηση του έργου, καθώς και η εποπτεία των Κλιμακίων Επίβλεψης, γίνεται άμεσα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες που εδρεύουν στα Ιωάννινα, στα Γρεβενά, στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή.

Η εταιρεία παρέχει στους Αναδόχους Κατασκευής εγχειρίδια, διοικητικές διαδικασίες και οδηγίες για την υλοποίηση του έργου. Ο μηχανισμός για την τεχνική επίβλεψη του ελέγχου ποιότητας από την εταιρεία είναι οργανωμένος σε σύγχρονη βάση.

Σε περίπτωση κακοτεχνιών, η εταιρεία επιβάλλει την άμεση αποκατάστασή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβατικές απαιτήσεις.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ικανοποιεί το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Η EUROCERT A.E. χορήγησε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ισχύει έως την 1/10/2021. Κατά τη χρονική περίοδο 24/9/2015-14/09/2018 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας ήταν πιστοποιημένο από την SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο 25/09/2012-24/09/2015 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας ήταν πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS A.E., ενώ κατά τη χρονική περίοδο 18/05/2001-24/07/2012, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ήταν πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε.

OI ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. πραγματοποιεί ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων της.

Διεξάγονται συστηματικοί και πολυάριθμοι έλεγχοι για την τήρηση των όρων κάθε σύμβασης, την πιστή εφαρμογή των Κανονισμών, των Προδιαγραφών, καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας γενικότερα. Επίσης, διεξάγονται εργαστηριακές δοκιμές στα εργαστήρια των εργοληπτών παρουσία της Επίβλεψης, καθώς και στα εργαστήρια της Επίβλεψης. Τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και των εργαστηριακών δοκιμών της κατασκευής.

Οι εργασίες κατασκευής, τα εργαστήρια και τα παρασκευαστήρια σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος επιθεωρούνται από τους Υπευθύνους Διαχείρισης Ποιότητας των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων, καθώς και από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας, για την ορθή τήρηση και με στόχο τη διαρκή βελτίωση των Διαδικασιών.

Για να διαβάσετε την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας κάντε κλικ εδώ

Για να διαβάσετε την Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε την ισχύουσα πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας κάντε κλικ εδώ

Click to listen highlighted text!