1077

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Πληροφοριακή πινακίδα τετραψήφιου κωδικού ανάγκης (1077)Κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου και σε οδικά τμήματα με μεγάλο αριθμό σηράγγων και γεφυρών και δυσχερών καιρικών συνθηκών η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών, έναν τετραψήφιο κωδικό τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Ο αριθμός αυτός είναι το 1077 και μπορεί να κληθεί τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο, παρέχοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνεί με ένα τοπικό Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας για άμεση βοήθεια.

Για να λάβουν γνώση οι χρήστες της οδού υπάρχει αναρτημένη σε τακτά διαστήματα κατάλληλη σήμανση (βλέπε φωτογραφία).

O τετραψήφιος κωδικός αριθμός 1077 παρέχεται και εξυπηρετείται πλέον σε όλη την Εγνατία Οδό, όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Στα τμήματα της Εγνατίας οδού όπου υπάρχουν σήραγγες και αναλόγως του μήκους των σηράγγων, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης (SOS) συνδεδεμένα με στελεχωμένα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας που λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Τα τηλέφωνα αυτά βρίσκονται εγκατεστημένα:

  • στις εισόδους των σηράγγων σε ειδικά ημίκλειστους θαλάμους
  • εντός των σηράγγων και εντός ερμαρίων ή ειδικών κλειστών θαλάμων.

Οι θέσεις των SOS τηλεφώνων των σηράγγων σημαίνονται με κατάλληλες πινακίδες.

Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται είναι αντιβανδαλιστικού τύπου (με ή χωρίς ακουστικό) και φέρουν στην εμπρόσθια πρόσοψή τους τρία πλήκτρα. Οποιοδήποτε πλήκτρο και εάν πατηθεί, η κλήση μετάγεται άμεσα στο αρμόδιο τοπικό Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!