Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Χρηματοδοτικής Περιόδου 2014-2020

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Χρηματοδοτική...

Εγκρίσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

16

Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία ν.Θήρας (Β΄Φάση)

5.625.227

17

Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου

2.433.859

ΣΥΝΟΛΟ

8.059.086

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

18

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Β΄ ΦΑΣΗ)

1.390.293

ΣΥΝΟΛΟ

1.390.293

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

19

CROCODILE II

463.990

ΣΥΝΟΛΟ

463.990

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

20

Aiming at Improving Cross Border Accessibility- Κατασκευή τμήματος Δημάριο-Σύνορα (χ.θ. 8+172-χ.θ.16+147)-Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 11+420 έως χ.θ. 16+147

20.535.295

ΣΥΝΟΛΟ

20.535.295

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα Αλβανία 2014-2020”

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

21

Mobility on the Ionian coast -COMOBILION- Μελέτες για τα τμήματα : Παράκαμψη Ηγουμενίτσας και Ηγουμενίτσα -Σαγιάδα Μαυρομάτι

4.900.000

ΣΥΝΟΛΟ

4.900.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

367.299.026

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Τομεακά Προγράμματα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρειας Ηπείρου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Προγράμματα Περιφερειακής Συνεργασίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (INTERREG)

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Click to listen highlighted text!