Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Χρηματοδοτικής Περιόδου 2014-2020

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Χρηματοδοτική...

Εγκρίσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π. Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α.

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

1

Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: Τμήμα Δημάριο-Σύνορα (χ.θ. 8+172-χ.θ.16+147)-Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 8+172 έως χ.θ. 11+420

8.472.270

2

Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή,Τμήμα:Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5) – Φάση Β΄

29.374.625

3

Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια – Φάση Β΄

17.143.015

4

Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

957.050

5

Κάθετος Άξονας 56 Εγνατίας Οδού Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό

68.350.000

6

Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήματα : «Εχίνος–Μελίβοια» (70.2.1) και «Μελίβοια–Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (70.2.2)-Υποτμήμα: «Παράκαμψη Μελιβοίων-Δημάριο»

29.538.043

ΣΥΝΟΛΟ

153.835.003

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

20

Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία ν.Θήρας (Β΄Φάση)

5.335.056

21

Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου

2.339.412

ΣΥΝΟΛΟ

7.674.468

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

22

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Β΄ ΦΑΣΗ)

977.244

ΣΥΝΟΛΟ

977.244

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

23

CROCODILE II

463.990

24

C-ROADS GREECE

316.500

ΣΥΝΟΛΟ

780.490

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

25

Aiming at Improving Cross Border Accessibility- Κατασκευή τμήματος Δημάριο-Σύνορα (χ.θ. 8+172-χ.θ.16+147)-Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 11+420 έως χ.θ. 16+147

20.535.295

ΣΥΝΟΛΟ

20.535.295

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα Αλβανία 2014-2020”

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

26

Mobility on the Ionian coast -COMOBILION- Μελέτες για τα τμήματα : Παράκαμψη Ηγουμενίτσας και Ηγουμενίτσα -Σαγιάδα Μαυρομάτι

4.900.000

ΣΥΝΟΛΟ

4.900.000

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

27

ΣΕΛΑΣ – Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών σε αυτοκινητοδρόμους – Ιστοσελίδα του έργου: https://selas-project.gr/el

92.150,00

ΣΥΝΟΛΟ

92.150,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

448.946.750

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Τομεακά Προγράμματα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρειας Ηπείρου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Προγράμματα Περιφερειακής Συνεργασίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (INTERREG)

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Click to listen highlighted text!