ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια και στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε διεθνείς διαγωνισμούς και αναλαμβάνοντας συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης μελετών και κατασκευής κυρίως μεγάλων έργων υποδομών.

Το αντικείμενο δραστηριότητάς της, που εκτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, είναι κυρίως η:

Διαχείριση, επίβλεψη και σύνταξη μελετών:

 • Συγκοινωνιακές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας.
 • Μελέτες Οδοποιίας και Υδραυλικών.
 • Στατικές Μελέτες.
 • Γεωτεχνικές Μελέτες και Μελέτες Σηράγγων.
 • Μελέτες ΗΜ Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομών.
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες.
 • Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας Γεφυρών.
 • Σύνταξη Συμβατικών Τευχών.
 • Διαδικασίες Χρηματοδότησης και Δανειοδοτήσεων.
 • Έλεγχος Κόστους και Χρόνου.
 • Γεωγραφικά Συστήματα (GIS).
 • Διοίκηση και Διαχείριση έργων.
 • Επίβλεψη κατασκευής έργων.

Οι χώρες στις οποίες η Εγνατία Οδός Α.Ε. δραστηριοποιείται είναι :

 • Αλβανία
 • Βόρεια Μακεδονία
 • Ρουμανία
 • Σερβία
 • Τουρκία

Καθώς και :

 • Στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) που έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), και έχει την ευθύνη της μόνιμης Τεχνικής Γραμματείας για την ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Εύξεινου Πόντου.
  INTERNATIONAL ROAD UNION (IRU)

Επαφές :

 • Ελλάδα
 • Αλβανία
 • Ρουμανία
 • Σερβία
 • Τουρκία
 • Βουλγαρία

Proven Experience for an International Vision (brochure,pdf)

Click to listen highlighted text!