Προστασία Βιοποικιλότητας

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  4. » 
  5. Προστασία Βιοποικιλότητας
  • Τακτικός Καθαρισμός και Συντήρηση των Κιβωτοειδών Οχετών και των Κάτω Διαβάσεων Πανίδας.
  • Συντήρηση της περίφραξης της οδού και παρακολούθηση της θνησιμότητας της πανίδας, λόγω συγκρούσεων με διερχόμενα οχήματα.
  • Αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών.
  • Παρακολούθηση των ποσοτήτων άλατος που χρησιμοποιούνται για τον αποχιονισμό της οδού.
Click to listen highlighted text!