1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμ...

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)

Κωδ. αναφοράς: 5247_II

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/12/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 11/12/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/11/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διευκρινίσεων επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)»

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΕClick to listen highlighted text!