1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Ανακοίνωση αποφάσεων της 920ης Συνεδρίαση...

Ανακοίνωση αποφάσεων της 920ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. 31.3.17

5/4/2017

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποφάσεων της 920ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. 31.3.17

Θέμα 23ο “Έγκριση ανάθεσης σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες διαχείρισης του έργου : «Στοχεύοντας στην βελτίωση της διασυνοριακής Προσβασιμότητας» (με το ακρώνυμο CrossBo) στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG V-A “GREECE – BULGARIA” 2014-2020”

Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα, αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας (αριθ. αποφ. 11) και εγκρίνει την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποβοήθηση της ομάδας διαχείρισης του έργου της «Εγνατία Οδός Α.Ε» στα πλαίσια της Δράσης «Στοχεύοντας στην βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιμότητας- GrossBo» που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 στην κυρία Γεωργία Καραβαγγέλη, με αμοιβή 55.000€ (χωρίς ΦΠΑ) και χρονική διάρκεια της σύμβασης τα 3 έτη, δυνάμενη να επεκταθεί με ανάλογη τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου κατά χρονικό διάστημα ίσο με την επέκταση του χρόνου υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης. H παρούσα να δημοσιοποιηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και της Διαχειριστικής Αρχής του INTERREG V-A 2014-2020.

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος ΔΣClick to listen highlighted text!