1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την «...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την «Εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης και προοπτικών του Παρατηρητηρίου»

31/10/2012

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων & Χρηματοδοτήσεων προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο του θέματος, προϋπολογισμού 35.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.00.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 700 ευρώ. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ενίσχυση Προσπελασιμότητας” (ΕΠ-ΕΠ).

Τη σχετική Διακήρυξη θα την βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.Τη σχετική Διακήρυξη θα την βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.euστην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2310470447, fax: 2310470297, αρμόδια υπάλληλος Μαίρη Θάνου, Τμηματάρχης Συμβάσεων Μελετών/ Υπηρεσιών, 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.Click to listen highlighted text!