1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την ε...

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Προμήθειας Υπηρεσιών με τίτλο: Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης του Συστήματος “Γεωπύλη – Εγνατία Οδός Α.Ε.”

13/9/2012

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων & Χρηματοδοτήσεων προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης του Συστήματος “Γεωπύλη – Εγνατία Οδός Α.Ε.”», προϋπολογισμού 443.492 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00. Τη σχετική Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΨΣ»http://www.digitalplan.gov.gr/.Click to listen highlighted text!