1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «...

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της Εγνατίας οδού»

27/1/2012

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας ΛΕΣ προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της Εγνατίας οδού» (κωδ. αναφοράς 5127), προϋπολογισμού 40.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία..

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00. Τη σχετική Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ.

Πληροφορίες / διευκρινίσεις στα τηλέφωνα: 2310-470447 (κα Μ. Θάνου) και 2310-470151 (κος Α. Σαραμούρτσης).Click to listen highlighted text!