1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «...

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ»

18/9/2012

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Παραχωρήσεων και Υποστήριξης προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ», προϋπολογισμού 122.400 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 10η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00. Τη σχετική Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ.

 Click to listen highlighted text!