1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «...

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «Προμήθεια κινητού εργαστηρίου για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων στο πλαίσιο του έργου “Enviromental Highway Observatory” (E-highway) του διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ “Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013”»

7/11/2012

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο του θέματος, προϋπολογισμού 96.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.00.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.920 ευρώ. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών.Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Τη σχετική Διακήρυξη θα την βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.euστην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2310470447, fax: 2310470297, αρμόδια υπάλληλος Μαίρη Θάνου, Τμηματάρχης Συμβάσεων Μελετών/ Υπηρεσιών, 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 

The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Participation Countries under the IPA Cross-Border Programme “Greece – The former Yogoslav Republic of Macedonia 2007-2013”Click to listen highlighted text!