1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την «...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια συστημάτων Ψηφιακών Βροχογράφων»

28/11/2012

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο του θέματος, προϋπολογισμού 12.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11.00.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 240 ευρώ. Η μέγιστη συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ενίσχυση Προσπελασιμότητας”.

Τη σχετική Διακήρυξη θα την βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2310470447, fax: 2310470297, αρμόδια υπάλληλος Μαίρη Θάνου, Τμηματάρχης Συμβάσεων Μελετών/ Υπηρεσιών, 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.



Click to listen highlighted text!