1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διόρθωση Διακήρυξης για την ανάθεση προμ...

Διόρθωση Διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας που αφορά στην «Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχημάτων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ διάρκειας δύο (2) ετών», προϋπολογισμού 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς 5598

13/12/2017

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διόρθωση Διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας που αφορά στην «Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχημάτων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ διάρκειας δύο (2) ετών», προϋπολογισμού 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς 5598.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι:
Έχουν γίνει διορθώσεις στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), στις τιμές τιμοκαταλόγου που αφορούν στα service των Ε.Ι.Χ. οχημάτων και λεωφορείων της ΕΟΑΕ, οι οποίες ορθώς αναγράφονταν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι τιμές τιμοκαταλόγου των ανωτέρω service είναι οι εξής:

Για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα τα SERVICE είναι τα εξής:
SERVICE 1o: 175 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραμματισμός
SERVICE 2o: 240 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραμματισμός+Υγρά φρένων.
SERVICE 3o: 300 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραμματισμός+Υγρά φρένων + Φίλτρο καυσίμου (αν υπάρχει) + Φίλτρο αέρα+Μπουζί.

Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τα SERVICE είναι τα εξής:
SERVICE 1o: 175 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραμματισμός
SERVICE 2o: 300 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραμματισμός+Φίλτρο αέρα+Φίλτρο καυσίμου

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό παραμένει η 29η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00Το αντίστοιχο τεύχος  της Διακήρυξης έχει διορθωθεί κατά τα ανωτέρω και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλαμβάνουν, είτε από την ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις, είτε μέσω της ιστοσελίδας του διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/ στο ΑΔΑ: 7ΣΞΕ46Ψ8ΟΝ-Ν0Ω, είτε από το Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 6ο χιλ. Θεσ/νίκης-Θέρμης Τ.Θ. 60030 Τ.Κ.57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-470.398 και 2310-470.440, είτε από τη Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων τηλ. 2310-470.342, όπου μπορούν να απευθύνονται και για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων.

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
Μελπομένη ΤσάγκουClick to listen highlighted text!