1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διόρθωση διακήρυξης για την ανάθεση «Προ...

Διόρθωση διακήρυξης για την ανάθεση «Προμήθειας υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας & αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. διάρκειας δύο ετών ή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας». Κωδ. αναφοράς 5492

26/5/2016

Ανακοινώσεις

Θεσσαλονίκη , 26/05/2016

Διόρθωση διακήρυξης για την ανάθεση «Προμήθειας υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας & αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. διάρκειας δύο ετών ή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας». Κωδ. αναφοράς 5492

Διόρθωση Διακήρυξης

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι:

έχουν προστεθεί στο άρθρο 12 «Προϋποθέσεις καταλληλότητας της επαγγελματικής κατάστασης Προσφερόντων» , η παράγραφος 12.4 «Ειδική ¶δεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Καθολικών υπηρεσιών Βάση του ν.4053/2012) και αφορά μόνο τους συμμετέχοντες για τις υπηρεσίες των τμημάτων 1 και 2 της παρούσας διακήρυξης».

Πρόκειται για επιπλέον δικαιολογητικό καταλληλότητας που θα πρέπει να κατατεθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 13.1 μόνο από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες για τις υπηρεσίες των τμημάτων 1 και 2.

Ως Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό παραμένει η Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ.. Το αντίστοιχο τεύχος διορθώθηκε κατά τα ανωτέρω και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική Διακήρυξηείτε από την ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις, είτε μέσω της ιστοσελίδας του διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/ στο ΑΔΑ:7ΗΘ846Ψ8ΟΝ-9ΣΔ, είτε από το Τμήμα Προμηθειών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 6ο χιλ. Θεσ/νίκης-Θέρμης Τ.Θ. 60030 Τ.Κ.57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-470.398, είτε από το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας τηλ. 2310-470.342, όπου μπορούν να απευθύνονται και για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων.

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Ζυγούρας Ευθύμιος
Τμηματάρχης ΠρομηθειώνClick to listen highlighted text!