1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθε...

Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυμάτων Δονούσας (Ν2200)

Κωδ. αναφοράς: 5245

Προθεσμία Υποβολής έως: 11/06/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 05/06/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/04/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυμάτων Δονούσας (Ν2200)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυμάτων Δονούσας (Ν2200)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυμάτων Δονούσας (Ν2200)»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΕ

 Click to listen highlighted text!