1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υπ...

«Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (Ν0300b)»

Κωδ. αναφοράς: 5296

Προθεσμία Υποβολής έως: 13/05/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 07/05/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/03/2014

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 2014/S 051-084504

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (Ν0300b)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (Ν0300b)», Kωδ. Αναφοράς 5296

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (Ν0300b)», Kωδ. Αναφοράς 5296

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (Ν0300b)», Kωδ. Αναφοράς 5296

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (Ν0300b)», Kωδ. Αναφοράς 5296

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (Ν0300b)», Kωδ. Αναφοράς 5296

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (Ν0300b)», Kωδ. Αναφοράς 5296

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟY

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΕClick to listen highlighted text!