1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη ...

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων του οικισμού Αντιπάρου του νομού Κυκλάδων (Ν0900a)» (ΝΕΑ ΗΜΗΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)

Κωδ. αναφοράς: 5146

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/10/2012

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 24/10/2012

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/06/2012

Περίληψη διακήρυξης

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων του οικισμού Αντιπάρου του νομού Κυκλάδων (Ν0900a)»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων του οικισμού Αντιπάρου του νομού Κυκλάδων (Ν0900a)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων του οικισμού Αντιπάρου του νομού Κυκλάδων (Ν0900a)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων του οικισμού Αντιπάρου του νομού Κυκλάδων (Ν0900a)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων του οικισμού Αντιπάρου του νομού Κυκλάδων (Ν0900a)»

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Αντικατάσταση άρθρου 1.7.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Κανονισμός Μελετών Έργων

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών

Κανονισμός Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών και Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων ΕΟΑΕ

 

 Click to listen highlighted text!