1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. «Εγνατία Οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του ...

«Εγνατία Οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα, στους Κάθετους ‘Aξονες Α29 & Α25 και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 68337

Κωδ. αναφοράς: 5600

Προθεσμία Υποβολής έως: 05/02/2018

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 29/01/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/01/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

 

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό τομέα, στους Κάθετους ‘Aξονες Α29 & Α25 και Κατασκευή Σταθμού Διοδίων (2018-2020)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κύριος ‘Aξονας (1-6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κύριος ‘Aξονας (7-12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κύριος ‘Aξονας (13-17)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κάθετος ‘Aξονας A29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κάθετος ‘Aξονας A25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σταθμός Διοδίων Στρυμωνικού

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝClick to listen highlighted text!