1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Εκπόνηση οριστικών μελετών ηλεκτρομηχαν...

Εκπόνηση οριστικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδοποιίας, προμελετών και μελετών εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων και τεχνικών με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) στο οδικό τμήμα “Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (Τμήμα 30.01)” του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας οδού “Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας – Κωδ. αναφοράς 6041 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 191963

Κωδ. αναφοράς: 6041

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/10/2022

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 07/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/09/2022Click to listen highlighted text!