1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής ...

«Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, με υπόγεια διάνοιξη, του τμήματος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ Τριαδίου (59.4.3) του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου –Κωδικός Αναφοράς 5376»

Κωδ. αναφοράς: 5376

Προθεσμία Υποβολής έως: 19/11/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 11/11/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/10/2014

Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαικής Ευρωπαικής Ένωσης

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, με υπόγεια διάνοιξη, του τμήματος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ Τριαδίου (59.4.3) του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου –Κωδικός Αναφοράς 5376»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, με υπόγεια διάνοιξη, του τμήματος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ Τριαδίου (59.4.3) του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου –Κωδικός Αναφοράς 5376»

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικό Αντικείμενο

Τεύχος Προεκτιμώμενων ΑμοιβώνClick to listen highlighted text!