1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Εκπόνηση προμελέτης και μελέτης εφαρμο...

«Εκπόνηση προμελέτης και μελέτης εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ1 του τμήματος Α/Κ Γηροκομείου – Α/Κ Πευκών (59.4.1) και σήραγγας Σ2 του τμήματος Α/Κ Πεύκων – Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου – Κωδικός Αναφοράς 5381»

Κωδ. αναφοράς: 5381

Προθεσμία Υποβολής έως: 01/12/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 21/11/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/10/2014

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S 202-357491

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση προμελέτης και μελέτης εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ1 του τμήματος Α/Κ Γηροκομείου – Α/Κ Πευκών (59.4.1) και σήραγγας Σ2 του τμήματος Α/Κ Πεύκων – Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου – Κωδικός Αναφοράς 5381»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση προμελέτης και μελέτης εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ1 του τμήματος Α/Κ Γηροκομείου – Α/Κ Πευκών (59.4.1) και σήραγγας Σ2 του τμήματος Α/Κ Πεύκων – Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου – Κωδικός Αναφοράς 5381»

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικό Αντικείμενο

Τεύχος Προεκτιμώμενων ΑμοιβώνClick to listen highlighted text!