1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Εκπόνηση προμελετών επτά (7) γεφυρών και τ...

Εκπόνηση προμελετών επτά (7) γεφυρών και τεσσάρων (4) Άνω Διαβάσεων στο οδικό τμήμα 50.2.2 “Ξινό Νερό – Αμμοχώρι”, του Κάθετου Άξονα 50 “Όρια Νομών Λάρισας/Κοζάνης – Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” – Κωδ. αναφοράς 6068 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 195949

Κωδ. αναφοράς: 6068

Προθεσμία Υποβολής έως: 28/04/2023

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 19/04/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/03/2023Click to listen highlighted text!