1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Εκπόνηση των οριστικών μελετών εννέα (9) ...

«Εκπόνηση των οριστικών μελετών εννέα (9) τεχνικών, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+250, στο τμήμα 61.1.1 “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου ‘Aξονα 61 “Σέρρες – Καβάλα” – Κωδικός Αναφοράς 5342»

Κωδ. αναφοράς: 5342

Προθεσμία Υποβολής έως: 24/04/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 16/04/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/03/2014

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 052-086887

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Διευκρινίσεις επί των τευχών των Ανοικτών Διαδικασιών για την επιλογή Αναδόχων των Συμβάσεων με τίτλους: – «Εκπόνηση των οριστικών μελετών εννέα (9) τεχνικών, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+250, στο τμήμα 61.1.1 “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου ¶ξονα 61 “Σέρρες – Καβάλα” – Κωδικός Αναφοράς 5342» – «Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών (3) τεχνικών στη Χ.Θ. 6+446,82 (Επέκταση Κ/Δ 6), στη Χ.Θ. 8+001,90 (Επέκταση Κ/Δ 7) και στη Χ.Θ. 8+586,98 (Γέφυρα στον Α/Κ Σιδ. Σταθμού –Νιγρίτας) στο τμήμα 61.1.1 “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου ¶ξονα 61 “Σέρρες – Καβάλα” – Κωδικός Αναφοράς 5343» – «Εκπόνηση των οριστικών μελετών εννέα (9) τεχνικών, από Χ.Θ. 6+250 έως Χ.Θ. 15+500, στο τμήμα 61.1.1 “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου ¶ξονα 61 “Σέρρες – Καβάλα” – Κωδικός Αναφοράς 5344»

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικό Αντικείμενο

Τεύχος Προεκτιμώμενων ΑμοιβώνΜέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!