1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών τεχ...

Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών τεχνικών στις Χ.Θ. 0+167, 1+805 και 3+236 του τμήματος 78.2 “Ανατολικός Δακτύλιος Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης” και ενός τεχνικού στη Χ.Θ. 2+085 του τμήματος 78.3 “Δυτικός Δακτύλιος Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης”- Κωδικός Αναφοράς 4171

Κωδ. αναφοράς: 4171_advert

Προθεσμία Υποβολής έως: 09/04/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 01/04/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/02/2009Click to listen highlighted text!