1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης, μελέτης ...

«Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης, μελέτης κτηματολογίου, οριστικής μελέτης οδοποιίας, μελέτης σήμανσης – ασφάλισης, οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικών αξιολογήσεων – μελετών, προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο τμήμα “Εχίνος – Μελίβοια” του Κάθετου ‘Aξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”- Κωδικός Αναφοράς 5173»

Κωδ. αναφοράς: 5173

Προθεσμία Υποβολής έως: 10/05/2012

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 02/05/2012

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/03/2012Click to listen highlighted text!