1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης τ...

«Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών, εκπόνηση της οριστικής κυκλοφοριακής μελέτης των ισόπεδων κόμβων Στράντζης – Αριστείδου – Βενιζέλου και Βενιζέλου – Εγνατίας οδού και κυκλοφοριακός σχεδιασμός οδών Στράντζης, του οδικού άξονα 20ης Οκτωβρίου μέχρι την διασταύρωση των οδών Δουβαντζή και Κωνσταντινίδη, της οδού Κωνσταντινίδη, της πλατείας Γκόνου και της περιοχής μεταξύ των οδών Στράντζης – Παπαδοπούλου – Ελ. Βενιζέλου – Ταβουλάρη – Κωδ. Αναφοράς 5745»

Κωδ. αναφοράς: 5745_II

Προθεσμία Υποβολής έως: 16/06/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 10/06/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/05/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διευκρινίσεις / Διορθώσεις Τεύχους Δημοπράτησης

Διορθώσεις επί της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της Σύμβασης με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών, εκπόνηση της οριστικής κυκλοφοριακής μελέτης των ισόπεδων κόμβων Στράντζης – Αριστείδου – Βενιζέλου και Βενιζέλου – Εγνατίας οδού και κυκλοφοριακός σχεδιασμός οδών Στράντζης, του οδικού άξονα 20ης Οκτωβρίου μέχρι την διασταύρωση των οδών Δουβαντζή και Κωνσταντινίδη, της οδού Κωνσταντινίδη, της πλατείας Γκόνου και της περιοχής μεταξύ των οδών Στράντζης – Παπαδοπούλου – Ελ. Βενιζέλου – Ταβουλάρη – Κωδ. Αναφοράς 5745»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Σε επεξεργάσιμη μορφή)Click to listen highlighted text!