1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης Οδοποι...

Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης Οδοποιίας, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις), Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης, Μελέτη Κτηματολογίου, Μελέτη οδοφωτισμού, για την “Νέα δημοτική οδό Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορρησσίας, στη νήσο Κέα” – Κωδικός Αναφοράς 5806

Κωδ. αναφοράς: 5806

Προθεσμία Υποβολής έως: 25/11/2019

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 19/11/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/11/2019Click to listen highlighted text!