Σερβία

Ivan Rodic, Διευθυντής Υποκαταστήματος Σερβίας, irodic@egnatia.gr

Sava Centar, Milentija Popovića 9,
delegatska jedinica 13, kancelarija 1,
11070 Novi Beograd

Tel: + 38 – 111 71 38 180
Fax: + 38 – 111 71 38 180
Email : irodic@egnatia.gr

Click to listen highlighted text!