Έλεγχος Κόστους και Χρόνου

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Έλεγχος Κόστους και Χρόνου

Έλεγχος Κόστους και Προγραμματισμός

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Κόστους παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών των έργων.

Η πληροφόρηση αυτή υλοποιείται με εκθέσεις που εκδίδονται σε τακτική βάση ως εξής:

 • Μηνιαία Έκθεση Προγραμματισμού και Ελέγχου Κόστους
 • Ετήσια Έκθεση Προϋπολογισμού Έργων
 • Κόστος Σηράγγων και λοιπών τεχνικών
 • Κόστος έργου ανά τμήμα
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων έργων και μελετών
 • Τακτικά ενημερωτικά δελτία σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου του έργου
 • Εκθέσεις διακριτών αντικειμένων για τα χρηματοδοτικά ταμεία.

Ειδικότερα η παρακολούθηση των κατασκευών γίνεται με το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Κατασκευών». Επιπλέον το σύστημα αυτό εφαρμόζεται και στο προσυμβατικό στάδιο για τη βοήθεια στη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοπράτησης των νέων συμβάσεων.

Οι πηγές των πληροφοριών που συλλέγονται είναι βασικά οι εξής: αρχικές εκτιμήσεις κόστους, συμβάσεις μελετών και κατασκευών, χρονοδιαγράμματα μελετών και κατασκευών, συγκριτικοί πίνακες και παρατάσεις προθεσμιών, παραστατικά πληρωμών και επιμετρήσεις.

Βασικά εργαλεία του Ελέγχου Κόστους & Χρόνου είναι τα λογισμικά προγράμματα Primavera Project Management, Primavera Expedition και το Excel. Σκοπός τους είναι η ποσοτική απεικόνιση του χρόνου και του κόστους, η τακτική επανεξέταση όλων των προβλεπόμενων χρόνων, ημερομηνιών και δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες και τις αποδόσεις των αναδόχων. Δεδομένης λοιπόν της μεγάλης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Εγνατίας Οδού, η τεχνογνωσία αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και σε άλλα ιδιαίτερα δύσκολα και περίπλοκα έργα.

Click to listen highlighted text!