Επίβλεψη Κατασκευής Έργων

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», μέσα από την πολυετή εμπειρία της στην κατασκευή του ομώνυμου αυτοκινητοδρόμου, έχει αναπτύξει σε άριστο βαθμό τις απαραίτητες δομές ώστε να είναι σε θέση να διενεργεί σήμερα την επίβλεψη εργασιών κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής, οποιουδήποτε επιπέδου, πολυπλοκότητας και δυσκολίας.

Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την εφαρμογή του σχετικού πιστοποιημένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας και τις διαδικασίες που το αποτελούν, αφετέρου με το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα απασχολούνται πάνω από 300 μηχανικοί σε περισσότερα από 30 εργοτάξια κατασκευής αυτοκινητοδρόμων.

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνει o Τομέας Επίβλεψης της εταιρείας είναι :

 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί
 • Γεωτεχνικοί Μηχανικοί
 • Ειδικευμένοι μηχανικοί γεφυρών
 • Μηχανικοί Συμβάσεων
 • Στελέχη ελέγχου κόστους
 • Μηχανικοί Χρονικού προγραμματισμού
 • Γεωλόγοι
 • Περιβαλλοντολόγοι

και οι υπηρεσίες που προφέρουν συνίστανται σε:

 • Επίβλεψη κατασκευής
  • Οδοποιίας και ασφαλτικών
  • Οδικών σηράγγων
  • Μεγάλων Γεφυρών
  • Η/Μ εγκαταστάσεων
  • Γεωτεχνικών έργων
  • Υδραυλικών έργων
  • Περιβαλλοντικών έργων
 • Επιμετρήσεις ποσοτήτων εργασιών κατασκευής
 • Επισκόπηση μελετών εφαρμογής
 • Υποστήριξη του Κυρίου του Έργου σε συμβατικά θέματα
 • Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
 • Έλεγχος κόστους και χρονικός προγραμματισμός έργων.
Click to listen highlighted text!