Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Το τμήμα GIS έχει υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) το οποίο επέβαλε η ανάγκη γεωγραφικής παρακολούθησης του έργου σε όλες τις φάσεις του (μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση).

Οι κύριες πληροφορίες που τηρούνται στο σύστημα σχετίζονται με τη γεωμετρία του άξονα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις γέφυρες, τις σήραγγες, τη γεωλογία, τις γεωτρήσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τα μητρώα των έργων, τις αρχαιολογικές ανασκαφές, τις παρόδιες εγκαταστάσεις κ.α.

Παρουσιάζονται οι γεωγραφικές πληροφορίες όλων των έργων αρμοδιότητας της ΕΑΟΕ, μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών χαρτών, σε διάφορες κλίμακες.

Οι κύριοι χάρτες που παράγονται είναι :

 • Μηνιαίοι χάρτες προόδου
 • Τεχνικών έργων
 • Παρόδιων εγκαταστάσεων
 • Περιβαλλοντικοί
 • Γεωλογικοί
 • Αρχαιολογικοί
 • Χρηματοδότησης

Σήμερα λειτουργούν τρεις βασικές εφαρμογές το Επιχειρησιακό, το Γεωλογικό και το  Τεχνικό GIS οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές πληροφοριακές ανάγκες παρακολούθησης του έργου. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται το WebGIS για το οποίo θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος GIS σε απομακρυσμένους χρήστες μέσω Internet & Intranet.

Το 2004 το σύστημα GIS της EOAE διακρίθηκε με το βραβείο καλύτερου συστήματος παγκοσμίως, από την  εταιρία ESRI, το οποίο απονέμεται μία φορά τον χρόνο σε εταιρείες, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δυναμικά λειτουργικά συστήματα GIS και παρέχουν υπηρεσίες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η μεγάλη εμπειρία του προσωπικού του τμήματος GIS στην ανάπτυξη, λειτουργία, και συντήρηση του συστήματος GIS της ΕΟΑΕ, το καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί άμεσα στην υλοποίηση συστημάτων για νέα έργα.

Click to listen highlighted text!