Μελέτες ΗΜ Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομών

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  6. » 
  7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
  8. » 
  9. Μελέτες ΗΜ Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομών

Το τμήμα των Η/Μ Μελετών της ΕΟΑΕ διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο στην εκπόνηση όσο και στον έλεγχο οριστικών και μελετών εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων.

Οι δυνατότητες αυτές αφορούν τόσο τις Η/Μ μελέτες ανοικτής οδοποιίας που συμπεριλαμβάνουν ισόπεδους και ανισόπεδους κόμβους, όσο και τις Η/Μ μελέτες των σηράγγων που περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις (αερισμού, πυρόσβεσης, παρακολούθησης SCADA).

Οι Η/Μ μελέτες ελέγχονται ή εκπονούνται με τη βοήθεια εξειδικευμένων και επίσημων προγραμμάτων, εφαρμόζοντας πιστά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπου αυτοί υφίστανται, ή επιλέγοντας μεταξύ των Διεθνών ή Εθνικών τους προσφορότερους κατά περίπτωση.

Ο χρόνος ελέγχου ή εκπόνησης των Η/Μ μελετών είναι σημαντικά περιορισμένος, αλλά η ανταπόκριση του τμήματος πάντα άμεση, χάρη τόσο στην άρτια οργάνωσή του, όσο και στην τήρηση αρχείων στα οποία οι Μηχανικοί ανατρέχουν σε κάθε περίπτωση.

Click to listen highlighted text!