Μελέτες ΗΜ Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομών

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  6. » 
  7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
  8. » 
  9. Μελέτες ΗΜ Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομών

Το τμήμα των Η/Μ Μελετών της ΕΟΑΕ διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο στην εκπόνηση όσο και στον έλεγχο οριστικών και μελετών εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων.

Οι δυνατότητες αυτές αφορούν τόσο τις Η/Μ μελέτες ανοικτής οδοποιίας που συμπεριλαμβάνουν ισόπεδους και ανισόπεδους κόμβους, όσο και τις Η/Μ μελέτες των σηράγγων που περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις (αερισμού, πυρόσβεσης, παρακολούθησης SCADA).

Οι Η/Μ μελέτες ελέγχονται ή εκπονούνται με τη βοήθεια εξειδικευμένων και επίσημων προγραμμάτων, εφαρμόζοντας πιστά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπου αυτοί υφίστανται, ή επιλέγοντας μεταξύ των Διεθνών ή Εθνικών τους προσφορότερους κατά περίπτωση.

Ο χρόνος ελέγχου ή εκπόνησης των Η/Μ μελετών είναι σημαντικά περιορισμένος, αλλά η ανταπόκριση του τμήματος πάντα άμεση, χάρη τόσο στην άρτια οργάνωσή του, όσο και στην τήρηση αρχείων στα οποία οι Μηχανικοί ανατρέχουν σε κάθε περίπτωση.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!