Συγκοινωνιακές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Συγκοινωνιακές Μελέτες και Μελέτες Σκοπ...

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το στελεχιακό της δυναμικό και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους και ειδικούς για ad-hoc δραστηριότητες, είναι σε θέση να διεξάγει τεχνικοοικονομικές και χρηματοοικονομικές αναλύσεις τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας έργων οδοποιίας για τη χρηματοδότησή τους από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι αναλύσεις αυτές, τύπου κόστους – ωφέλους, συνίστανται στη συγκριτική θεώρηση των επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών του υπό εξέταση έργου αναβάθμισης/ανάπτυξης της οδικής υποδομής και των ποσοτικοποιημένων ωφελειών που θα προσέδιδε το έργο στην κοινωνία και στους χρήστες της υποδομής, καθώς και στον ιδιοκτήτη και φορέα εκμετάλλευσής της, από την αντίστοιχη βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της, μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους των οχημάτων, των χρόνων διαδρομής, των ατυχημάτων, τη δημιουργία εσόδων διοδίων κλπ. Επιπλέον, βάσει της εκτιμώμενης μελλοντικής ζήτησης και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, οι αναλύσεις περιλαμβάνουν τη διερεύνηση και επεξεργασία διαφόρων, κατάλληλα διαστασιολογημένων τεχνικών λύσεων, οι οποίες θα βελτιστοποιούσαν την ανταπόδοση της επένδυσης.

Ήδη κατά την τελευταία διετία η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» έχει εκπονήσει σχετικές μελέτες σκοπιμότητας για δύο έργα επί του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ στη Σερβία και στην Βόρεια Μακεδονία, τα οποία θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ενδεικτικά έργα:

 • Μελέτη Σκοπιμότητας για την νέα χάραξη του διευρωπαικού άξονα Χ στο τμήμα Demir Kapija – Udovo– Smokvica (Βόρεια Μακεδονία).
 • Μελέτη Σκοπιμότητας για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα του διευρωπαικού άξονα Χ, Presevo – Grabovnica (ΣΕΡΒΙΑ).
 • Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανακατασκευή του τμήματος Baia Mare – Iacobeni (ΡΟΥΜΑΝΙΑ).
 • Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανακατασκευή του τμήματος Iasi – Crasna (ΡΟΥΜΑΝΙΑ).
Click to listen highlighted text!