Αλβανία

  • Διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής γέφυρας Μέρτζιανης στα σύνορα Ελλάδας Αλβανίας.
  • Διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής Εθνικής Οδού Κονίσπολη – Αγ. Σαράντα
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Επίβλεψης για το έργο «Κατασκευή περιφερειακής οδού Αυλώνας»
  • Υπηρεσίες Συμβούλου για το έργο «Εκτέλεση αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων».
  • Υπηρεσίες Συμβούλου για το έργο «Στρατηγική Διοδίων Οδών».
  • Υπηρεσίες Συμβούλου για το έργο «Προγραμματισμός και Προετοιμασία Αποτελεσμάτων της Συντήρησης του Οδικού Δικτύου της Αλβανίας και Έκθεση Ασφαλείας».
Click to listen highlighted text!