Σερβία

  • Μελέτη Σκοπιμότητας για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα του διευρωπαικού άξονα Χ, Presevo – Grabovnica.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο υφιστάμενων μελετών και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης του τμήματος Presevo – Grabovnica του διευρωπαικού άξονα Χ.
  • Επίβλεψη εργασιών κατασκευής του διαδρόμου X, Αυτοκινητόδρμος E75 – Οδοί, γέφυρες και κόμβοι, από Gdelica έως Vladicin Han.
Click to listen highlighted text!