Τουρκία

Σύνταξη προμελέτης, διαχείριση οριστικής μελέτης και επίβλεψη κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Έβρου, στα σύνορα Ελλάδας Τουρκίας, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Τουρκικό Οργανισμό Αυτοκινητοδρόμων.

Click to listen highlighted text!