1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Η από 14-1-2021 ειδοποίηση σχετικά με τη με αρ...

Η από 14-1-2021 ειδοποίηση σχετικά με τη με αριθ. καταθ. ΓΑΚ/1609/ΕΑΚ/1382/2019 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης κατ’ άρθρο 20 του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου

Η 14-1-2021 ειδοποίηση σχετικά με τη με αριθ. καταθ. ΓΑΚ/1609/ΕΑΚ/1382/2019 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης κατ’ άρθρο 20 του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των:εταιρίας με την επωνυμία “Ι ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσών 31 κλπ. (συν. 130), η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης κατά τη δικάσιμο της1-2-2021 [υπ’ αριθμ. Δ12α/Φ21/ο/4658/5.8.2014  απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 227 τεύχος Α.ΑΠ την 25-8-2014, για το έργο ”Κατασκευή-Βελτίωση της οδού Θέρμης-Γαλάτιστας από χ.θ. 21+282,16 έως χ.θ. 28+741,73 στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος στο Δήμο Πολυγύρου (πρώην Ανθεμούντα)-Δ.Δ. Γαλάτιστας-Δ.Δ. Γαλαρινού του ν. Χαλκιδικής, έκτασης συνολικού εμβαδού 168.707,81 τ.μ. όπως  αποτυπώνονται  με κλίμακα 1:1000 στα από 12-10-2010 τρία (3) κτηματολογικά διαγράμματα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της  “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, τα οποία έχει συντάξει η Βικτωρία Παππά-Υδριώτη και έχει θεωρήσει στις 22-11-2010, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, κ. Ιωάννης Σαραντινός] και παρακαλώ να προβείτε στην ανάρτηση αυτής στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 4714/2020 και να μου αποστείλετε τη σχετική βεβαίωση ανάρτησης.Click to listen highlighted text!