1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Καταγραφή, κωδικοποίηση, επιθεώρηση, αξι...

Καταγραφή, κωδικοποίηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση και μελέτη επεμβάσεων λειτουργικής και δομικής αναβάθμισης γεφυρών και τεχνικών, στο πλαίσιο βελτίωσης του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Ελλάδας, στις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης- Κωδικός Αναφοράς 5364

Κωδ. αναφοράς: 5364

Προθεσμία Υποβολής έως: 18/02/2015

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 10/02/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/12/2014Click to listen highlighted text!