1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Κοινοποίηση Προδικαστικής Προσφυγής κατ...

Κοινοποίηση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της διακήρυξης του έργου με Κωδ. Αναφ. 5840 και Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 87968

Σας ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ προσφυγή κατά της Διακήρυξης του έργου με Α/Α Συστήματος 87968, η οποία κοινοποιείται με το παρόν σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣClick to listen highlighted text!