1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Μελέτη, Αξιολόγηση και Αποτίμηση της δο...

«Μελέτη, Αξιολόγηση και Αποτίμηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας και εκπόνηση των λοιπών συνοδών μελετών τοπογραφίας, γεωτεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, Η/Μ και Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης του Έργου “Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού Νυρεμβέργης” – Κωδικός Αναφοράς 5830» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 90052

Κωδ. αναφοράς: 5830_II

Προθεσμία Υποβολής έως: 02/07/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 24/06/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/05/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διευκρινίσεις / Διορθώσεις Τεύχους Δημοπράτησης

Μετάθεση προθεσμιών της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη, Αξιολόγηση και Αποτίμηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας και εκπόνηση των λοιπών συνοδών μελετών τοπογραφίας, γεωτεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, Η/Μ και Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης του Έργου “Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού Νυρεμβέργης” – Κωδικός Αναφοράς 5830»

Διευκρινίσεις επί των Τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη, Αξιολόγηση και Αποτίμηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας και εκπόνηση των λοιπών συνοδών μελετών τοπογραφίας, γεωτεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, Η/Μ και Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης του Έργου “Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού Νυρεμβέργης” – Κωδικός Αναφοράς 5830» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΤΕΥΔClick to listen highlighted text!