1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προσ...

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Σκοπιμότητας για το σύνολο του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” και την υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για το έργο “Κατασκευή του τμήματος Φλώρινα – Νίκη”»

Κωδ. αναφοράς: 4911

Προθεσμία Υποβολής έως: 08/11/2010

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/10/2010Click to listen highlighted text!