1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προσ...

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Σκοπιμότητας και την υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για το έργο στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού “Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”»

Κωδ. αναφοράς: 4912

Προθεσμία Υποβολής έως: 08/11/2010

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 08/11/2010

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/10/2010Click to listen highlighted text!