1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προσ...

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην επικαιροποίηση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Σκοπιμότητας και την υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για το έργο “Σύμβαση Παραχώρησης Μαλιακός-Κλειδί”»

Κωδ. αναφοράς: 4909

Προθεσμία Υποβολής έως: 03/11/2010

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 03/11/2010

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/10/2010Click to listen highlighted text!