1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Περιβαλλοντικές μετρήσεις

13/11/2015

Ανακοινώσεις

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων της, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» παρακολουθεί, ελέγχει και διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Έχοντας ολοκληρώσει την κατασκευή του κύριου άξονα της οδού, θέτει ως προτεραιότητά της την εφαρμογή μια νέας αντίληψης και στρατηγικής στη συντήρηση και λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία και οι άνθρωποί της παρακολουθούν και καταγράφουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες, εντοπίζουν τις επιπτώσεις της οδού και φέρουν εις πέρας με αποτελεσματικότητα τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σε μια εποχή κατά την οποία η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί αντικείμενο προς συζήτηση και δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, ώστε να ελαχιστοποιούνται ή όπου είναι δυνατόν να προλαμβάνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (Ε.Α.Χ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Δ.Κ.Π.) ξεκινά μετρήσεις αέριας ρύπανσης, διάρκειας δέκα μηνών, με δύο Κινητούς Σταθμούς Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης διασχίζοντας όλη τη Βόρειο Ελλάδα, κατά μήκος της Εγνατίας οδού.

Εκτός από την υλοποίηση μετρήσεων αέριας και σωματιδιακής ρύπανσης, στο αντικείμενο του Έργου εντάσσεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η ανάπτυξη διαδικασίας και η διαμόρφωση σχετικού μοντέλου, ενώ έμφαση δίδεται στην εκτίμηση του βαθμού συμβολής του οδικού άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ’ όπου διέρχεται αλλά και σε περιβαλλοντικά προβλήματα παγκόσμιας/περιφερειακής κλίμακας, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματική αλλαγή.

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Υποδοχής ΠολιτώνClick to listen highlighted text!