1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Πιλοτική χρήση στον οδοφωτισμό ενεργεια...

Πιλοτική χρήση στον οδοφωτισμό ενεργειακά αποδοτικών φωτιστικών με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας διόδων φωτο-εκπομπής (LED)

16/5/2013

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 16.05.2013

Στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών που καταβάλει η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί της Εγνατίας οδού και της συνακόλουθης μείωσης της σχετικής λειτουργικής δαπάνης, η Εταιρεία θα εξετάσει πιλοτικά τη χρήση στον οδοφωτισμό ενεργειακά αποδοτικών φωτιστικών με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας διόδων φωτο-εκπομπής (LED).

Για τον σκοπό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες τεχνικοοικονομικές παραμέτρους ενός τέτοιου εγχειρήματος, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα διαθέσει επιλεγμένα πεδία δοκιμής επί της Εγνατίας οδού (π.χ. σήραγγες, ανοικτή οδοποιία, κάτω διαβάσεις, διόδια, κλπ.) σε εταιρείες/προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση πιλοτικών έργων μικρής κλίμακας και μικρής χρονικής διάρκειας, όπου θα συγκριθούν και θα αναλυθούν τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία μεταξύ συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης HPS και φωτιστικών με λαμπτήρες διόδων φωτο-εκπομπής LED.

Ως πεδία πιλοτικών δοκιμών με παραπλήσια χαρακτηριστικά για μικρής κλίμακας επεμβάσεις (π.χ. αριθμός φωτιστικών προς αντικατάσταση, κλπ.), θα διατεθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Α/Α

Προτεινόμενες Θέσεις

Πιλοτικής Εφαρμογής

Πίλλαρ ή πίνακας

Κυκλώματα

Πλήθος Φωτιστικών (τμχ)

1

Δυτικός Α/Κ Κομοτηνής

Κεντρική Αρτηρία

Γέφυρα Μπόσπου

Π219 (Π6) 1, 2 & 3 (οδοφωτισμός) 12+12 (αμφίπλευρα)
Κεντρική Αρτηρία Π215 (Π3) 2 & 4 (οδοφωτισμός) 14+14 (αμφίπλευρα)

2

Σήραγγα Κάστρου

Δεξιός κλάδος σήραγγας Π-U 1.1 & 1.2 18 (φωτισμός νυκτός)
Προσβάσεις εισόδου και εξόδου δεξιού κλάδου σήραγγας Π-Α-2

 

Π-Α-3

2.7 (οδοφωτισμός εισόδου)

3.1 (οδοφωτισμός εξόδου)

9 (μονόπλευρα)

 

10 (μονόπλευρα)

3

Σήραγγα Βρασνών

Δεξιός κλάδος σήραγγας Π.ΔΚ/U Ν.1 15 (φωτισμός νυκτός)
Προσβάσεις εισόδου και εξόδου δεξιού κλάδου σήραγγας Π.ΔΚ/Ε 5  (οδοφωτισμός εισόδου)

6  (οδοφωτισμός εξόδου)

8 (μονόπλευρα)

 

8 (μονόπλευρα)

4

Α/Κ Κουλούρας Π1-1 & Π1-2

 

2  (οδοφωτισμός)

 

11 (μονόπλευρα)

 

5

Α/Κ Νησελίου Π2-1 & Π2-3

 

Π2-2 & Π2-4

2  (οδοφωτισμός)

 

2  (οδοφωτισμός)

13 (μονόπλευρα)

 

16 (μονόπλευρα)

6

Α/Κ Αλεξανδρούπολης Π240 ή

 

Π241

2 (οδοφωτισμός) ή

 

2 (οδοφωτισμός)

18 (μονόπλευρα)

 

19 (μονόπλευρα)

Όροι συμμετοχής :

1.     Κάθε εταιρεία/προμηθευτής θα μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πολύ 2 πεδία δοκιμών. Η διάθεση των πεδίων δοκιμών προς τους ενδιαφερόμενους θα γίνει βάσει της χρονολογικής σειράς υποβολής των σχετικών αιτημάτων και κατόπιν έγκρισης του τεχνικού τους φακέλου.

2.     Ο Προμηθευτής θα υποβάλει πλήρη τεχνικό φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εγκατάσταση φωτιστικών καθώς και φωτοτεχνική μελέτη για το υπόψη πεδίο δοκιμής, βάσει των οποίων η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα εγκρίνει ή όχι το σχετικό αίτημα.

3.     Σε κάθε πεδίο δοκιμής, το κόστος αποξήλωσης των υφιστάμενων φωτιστικών, προμήθειας και εγκατάστασης νέων φωτιστικών, της αποξήλωσης τους και επανατοποθέτησης των αρχικών μετά το πέρας των δοκιμών θα βαρύνει την κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία/προμηθευτή. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» μπορεί να προβεί σε αγορά των εγκατεστημένων νέων φωτιστικών στα πεδία δοκιμών, εάν εκ των αποτελεσμάτων πεδίου κριθεί ότι καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές απαιτήσεις και είναι οικονομικά συμφέρουσα η διάρκεια απόσβεσης της επένδυσης. H «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα συνδράμει με τους Αναδόχους Λειτουργίας & Συντήρησης στην απαιτούμενη σήμανση και ρύθμιση κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

4.     Ως χρόνος διάθεσης των πεδίων δοκιμής για εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίζονται οι 4 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος Δελτίου Τύπου.

5.     Ως χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας κάθε πεδίου δοκιμής ορίζονται οι 2 μήνες από την έγκριση του αιτήματος του Προμηθευτή από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» περιλαμβανομένων όλων των εργασιών αποξήλωσης, εγκατάστασης και απόδοσης του πεδίου δοκιμής στην αρχική κατάσταση.

6.     Η παρακολούθηση της λειτουργίας των πιλοτικών εφαρμογών φωτισμού θα γίνει από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» με ίδια μέσα, για τις απαιτούμενες μετρήσεις τόσο των ενεργειακών όσο και των φωτοτεχνικών μεγεθών στα πεδία δοκιμών. Κάθε Προμηθευτής μπορεί να διεξάγει παράλληλα με δικά του μέσα ανεξάρτητες μετρήσεις στα πεδία δοκιμών του.Click to listen highlighted text!